Zarządzanie budynkami

Zapraszamy do współpracy Wspólnoty Mieszkaniowe, poszukujące rzecznika swoich interesów, solidnego i doświadczonego Partnera, ale przede wszystkim wysokiego poziomu świadczonych usług. Udowodnimy Wam, że Wasz zarządca może być partnerem i gwarantem rozwiązania Waszych problemów. Uporządkujemy stan prawny nieruchomości, wyprowadzimy zaległości finansowe. Dyspozycyjność naszych pracowników i dyżury na terenie nieruchomości oraz pomoc prawna i szeroki zakres ubezpieczeń sprawi, że nasz Klient poczuje się bezpiecznie i komfortowo. Naszym celem jest dostarczenie Państwu usługi zgodnej z Państwa oczekiwaniami, ale też budowanie więzi opartej na zaufaniu.
 
W ciągu kilkunastu lat naszej działalności mieliśmy do czynienia ze zróżnicowanym portfelem nieruchomości, dlatego w zależności od charakteru obsługiwanego podmiotu podejmujemy odpowiednio dopasowane działania. Każda nieruchomość wymaga odrębnego podejścia i odpowiednich, dla niej rozwiązań, które pozwolą osiągnąć zamierzony przez właścicieli cel.
Poniżej przykładowe zestawienie czynności jakie świadczymy dla naszych Klientów w ramach umowy o zarządzanie nieruchomością.

W zakresie zarządzania nieruchomością:
reprezentowanie Wspólnoty/Właścicieli przed:

 • sądami i organami egzekucyjnymi,
 • organami administracji rządowej i samorządowej,
 • w sprawach nie wymienionych powyżej, w zakresie ustalonym w umowie, poprzez przygotowywanie profesjonalnych pism według własnej wiedzy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • opracowywanie i opiniowanie umów zawieranych, aneksowanych i rozwiązywanych na rzecz Wspólnoty w zakresie obsługi eksploatacyjnej, obsługi technicznej - w tym wykonywania przeglądów oraz negocjowanie warunków i podpisywanie w/w umów.
 • opracowywanie i opiniowanie uchwał, zarządzeń i innych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania nieruchomości, takich jak: Regulamin Porządku Domowego, Statut Wspólnoty Mieszkaniowej, Regulamin Parkingu itp..
 • przygotowywanie i zwoływanie zebrań sprawozdawczych dotyczących Wspólnot Mieszkaniowych, co najmniej raz w roku, nie później niż do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego,
 •  dokonywanie płatności w imieniu WŁAŚCICIELI gotówką oraz poprzez rachunek bankowy, analizowanie potrzeb i przygotowywanie planów rzeczowo finansowych związanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości, stanem technicznym nieruchomości oraz możliwościami rozwoju.

W zakresie obsługi administracyjnej nieruchomości:

I. Obsługa eksploatacyjna nieruchomości:

 • sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego przejęcia obowiązków administratora nieruchomości, oraz sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego przejęcia dokumentacji technicznej     
 • (budowlanej, powykonawczej i książki obiektu budowlanego), eksploatacyjnej i finansowej od dotychczasowego administratora / zarządcy lub właściciela nieruchomości,
 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali, ich Właścicieli i Najemców, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości,
 • kontrola nad zapewnieniem bieżącej, nieprzerwanej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości
 • wyszukiwanie usługodawców, oferujących najkorzystniejsze warunki
 • udzielanie każdemu członkowi Wspólnoty/Właścicielowi nieruchomości, w godzinach funkcjonowania biura ZARZĄDU informacji w sprawach dotyczących obsługi administracyjnej nieruchomości,
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji eksploatacyjnej dotyczącej nieruchomości.
   

II. Obsługa techniczna nieruchomości:

 • przechowywanie oraz prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego,
 • kontrola prawidłowego użytkowania budynku, w tym instalacji i urządzeń w jakie jest wyposażony i przygotowywanie w tym zakresie odpowiednich przeglądów oraz wyszukiwanie firm do wykonania napraw w celu usunięcia nieprawidłowości,
 • kontrola warunków bezpieczeństwa nieruchomości w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przygotowywanie w tym zakresie odpowiednich przeglądów oraz wyszukiwanie firm do wykonania      napraw w celu usunięcia nieprawidłowości,
 • kontrola nad zapewnieniem zabezpieczania awarii oraz usuwania ich skutków,
 • kontrola nad zapewnieniem bieżącej obsługi technicznej nieruchomości poprzez wyszukiwanie podwykonawców i kontrolę wykonania zawartych na rzecz nieruchomości umów.

III. Obsługa finansowa nieruchomości:

 • dokonywanie bieżących rozliczeń nieruchomości oraz członków Wspólnoty/Właścicieli,
 • prowadzenie ewidencji księgowej przychodów i kosztów dotyczących nieruchomości, zaliczek uiszczanych na pokrycie kosztów, a także prowadzenie rozliczeń z innych tytułów,
 • pobieranie i/lub rozliczanie oraz windykacja płatności na rzecz nieruchomości,
 • sprawdzanie prawidłowości otrzymywanych od usługodawców rachunków i faktur oraz przygotowywanie płatności na rzecz dostawców,
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do dokonania płatności z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych opłat publiczno-prawnych przypadających na nieruchomość, jeżeli takie występują,
 • przygotowywanie materiałów potrzebnych do prowadzenia sprawozdawczości finansowej, w szczególności podatkowej (VAT-7, CIT-2, CIT-8), zgodnie z obowiązującym prawem,
 • sprawdzenie i/lub dokonanie uzyskania przez Wspólnotę Mieszkaniową numeru NIP i REGON, dokonanie zgłoszenia identyfikacyjnego VAT, rozliczanie VAT i CIT jeżeli Wspólnota prowadzi    działalność gospodarczą (dotyczy wyłącznie Wspólnoty Mieszkaniowej),
 • sporządzanie rocznych sprawozdań (informacji) finansowych i przekazywanie ich członkom Wspólnoty Mieszkaniowej/ Właścicielom,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych Wspólnot Mieszkaniowych oraz przygotowanie informacji na zebranie sprawozdawcze o poniesionych kosztach zarządu nieruchomością wspólną, zaliczkach przeznaczonych na ich pokrycie oraz pożytkach z nieruchomości wspólnej.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem